XUẤT KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN QUÝ 1 ĐẠT 7.6 TỶ USD

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 3 năm 2017 ước đạt 2.9 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2017 đạt 7.6 tỷ USD, tăng 7.6% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 4.2 tỷ USD, tăng 13.5% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ước đạt 1.5 tỷ USD, tăng 3.6% so với cùng kỳ năm 2016; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 1.8 tỷ USD, tăng 12.4% so với cùng kỳ năm 2016.

Riêng khối lượng gạo xuất khẩu tháng 3 năm 2017 ước đạt 542 ngàn tấn với giá trị đạt 251 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2016 ước đạt 1.28 triệu tấn và 566 triệu USD, giảm 18.1% về khối lượng và giảm 17.3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Xuất khẩu cà phê tháng 3 năm 2017 ước đạt 162 ngàn tấn với giá trị đạt 365 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt 449 ngàn tấn và 1 tỷ USD, giảm 5.4% về khối lượng nhưng tăng 25.6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Trong khi đó, khối lượng xuất khẩu cao su tháng 3 năm 2017 đạt 65 ngàn tấn với giá trị đạt 138 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 3 tháng đầu năm 2017 ước đạt 249 ngàn tấn và 510 triệu USD, tăng 1.9% về khối lượng và tăng 90.6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016.

Chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong tháng 3 năm 2017 ước đạt 1.96 tỷ USD, đưa giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản trong 3 tháng đầu năm 2017 đạt khoảng 6.01 tỷ USD, tăng 14.3% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, ước tính nhập khẩu các mặt hàng nông sản chính đạt 4.51 tỷ USD, tăng khoảng 20.1% so với cùng kỳ năm 2016./.


Quảng cáo