BẢN NIÊM YẾT ĐẤU GIÁ

Niêm yết 113A5-THA T.KHE ngày 21-12-2020