BẢN NIÊM YẾT ĐẤU GIÁ

BẢN NIÊM YẾT số 113A4/NY/ĐGMTTN