BẢN NIÊM YẾT ĐẤU GIÁ

BẢN NIÊM YẾT Số 114/NY/ĐGMTTN