BẢN NIÊM YẾT ĐẤU GIÁ

BẢN NIÊM YẾT Số 113/A1/NY/ĐGMTTN