BẢN NIÊM YẾT ĐẤU GIÁ

BẢN NIÊM YẾT Số 113/NY/ĐGMTTN